Huipputeknologiaa maatalouteen ja ruokaketjuun

Digital Farming - konsepti perustuu aktiiviseen tiedon keräämiseen ja sen järjestelmälliseen, koko tuotantoketjun läpi menevään käyttöön. Konseptin ydin on maatilan kaiken mittaustiedon automaattinen hallinta ja sen tarjoaminen mahdollisimman helppokäyttöisessä muodossa viljelijän ja tilan toiminnanohjauksen käyttöön.

Wireless Growing - konsepti tähtää kasvin kasvuolosuhteiden tarkkaan mittaamiseen ja mittaustiedon automaattiseen analysointiin. Konseptin teknologinen pohja on mahdollisimman helppokäyttöisessä, "taustalla toimivassa" langattomassa mittausteknologiassa. Konseptin toinen välttämätön osa (langattomuuden lisäksi) on nettipohjainen tietojen tallennus- ja analysointipalvelu. Edellä mainittujen elementtien yhteiskäyttö tuottaa reaaliaikaisen ja käytännönläheisen kuvan viljelytilanteesta.

A-Lab Oy tarjoaa maatiloille edellä mainittuihin konsepteihin perustuvia automaatio- ja tiedonkeruulaitteitaja ja niihin liittyviä internet-ohjaisia tiedon välitys- ja hallintapalveluja.

Esimerkkejä:

  • Maidon tilasäiliöiden toiminnan dokumentointipalvelu a-Logissa toimii yhdessä a-Milk-valvontalaitteen kanssa auttaen täyttämään maidon laatuvaatimukset. A-Milk on älykäs tilasäiliöiden valvontajärjestelmä, joka valvoo että tankki toimii 4C1-luokituksen ja pesuista annettujen vähimmäismääräysten mukaisesti.
  • Kasvinviljelyn sadon kehityksen varmistamiseen ja kasvitautien ennustamiseen käytettävä a-Weather-järjestelmä toimii yhdessä a-Log palvelun kanssa ja toteuttaa tilakohtaista kasvuolosuhteiden mittausta ja mallinnusta sekä tuotteiden alkuperäseurantaan liittyvää dokumentointia.
  • Peruna-, vihannes- ja hedelmätilojen tuotteiden varastointiolosuhteiden säätöön ja olosuhdeseurantaan tarjoamme internetpohjaisia säätö- ja dokumentointijärjestelmiä, joiden avulla varastoitujen tuotteiden laatu voidaan varmistaa ja osoittaa asiakkaalle luotettavasti.

Maatilalla käytettävien koneiden ja laitteiden valvonta ja ohjaus voidaan keskittää tuotteidemme avulla yhtenäiseksi järjestelmäksi, jonka hoitaminen onnistuu ajasta ja paikasta riippumatta.