Kustannustehokasta ympäristöseurantaa

Ympäristönsuojelun keskeisiä päämääriä ovat luonnon elinvoimaisuuden ja monimuotoisuuden sekä terveellisen elinympäristön säilyttäminen. Näiden päämäärien turvaamiseksi tarvitaan luotettavaa sekä ajantasalla olevaa tietoa ympäristön tilasta. Ympäristön seurannassa mitattavien suureiden kirjo on laaja. Tietoa tulee saada maasta, vedestä ja ilmasta – niin korpimailta kuin kaupungeistakin. Haasteena on kuitenkin usein mittausten suorittaminen kustannustehokkaasti.

A-Lab Oy:n ympäristömittausasemilla on mahdollista kerätä suuri osa tarvittavasta tiedosta automaattisesti. Kaikki kenttälaitteiden keräämä mittaustieto tallentuu suoraan internet-palvelimelle, josta sitä voidaan tarkastella tarvittaessa online-tietona. Tämä tuo huomattavia säästöjä esimerkiksi matkakustannuksissa, kun mittaustuloksia ei tarvitse käydä lukemassa paikan päällä.

Järjestelmä helpottaa myös tiedon jakamista sitä tarvitsevien henkilöiden välillä, sillä internet-palvelimelta tietoja pääsevät tarkastelemaan kaikki käyttäjätunnuksen omaavat henkilöt samanaikaisesti.

A-Lab Oy tarjoaa sään, maan ja vesistöjen olosuhteiden mittaukseen käytettäviä edistyksellisiä mittalaitteita sekä monipuolisia internet-pohjaisia tallennusjärjestelmiä.