Langaton kasvuolosuhteiden seuranta

Kasvituotannossa ja erityisesti erikoisviljelyssä kasvupaikkakohtaisten olosuhteiden seuranta on erittäin tärkeää. Automaattinen mittaus- ja tiedonkeruujärjestelmä tuottaa päätöksenteossa tarvittavaa tietoa ja on korvaamaton apu viljelijälle. Reaaliaikaiset hälytykset esim. kasvitaudeista kuten perunarutto, sipulin naattihome, viljojen sienitaudit, omenarupi tai raja-arvoista kuten halla, maankosteus tai vastaava, ”nykäisevät hihasta” viljelijää, kun jotain hänen huomiotaan vaativaa tapahtuu. Myös historiatiedot ovat tärkeitä, koska niiden avulla kasvukausia on helppo verrata toisiinsa.

Kasvuolosuhteet voivat vaihdella lyhyilläkin etäisyyksillä paljon, joten vain paikalliset mittaukset ovat riittävän tarkkoja. Yleissäätiedot eivät riitä jos sadonmuodostusta ei haluta jättää hyvän onnen varaan. Käytäntö on osoittanut, että esimerkiksi perunaruton ennusteella on arvoa vain silloin kun lähtötiedot ovat lohkokohtaisia tai vähintään tilakohtaisia ja riittävän tarkkoja.

Tiedon kerääminen ja analysointi tulee kuitenkin tapahtua viljelijän työmäärää lisäämättä. A-Lab Oy:n tuotesarja, jonka ydin on a-Weather sääasema, tuottaa viljelijälle reaaliaikaista tietoa kasvuolosuhteista. Järjestelmän käyttö ei edellytä uusien tietokoneohjelmien asennusta ja opiskelua. Järjestelmää käytetään nettiselaimella ja kännykällä, jotka ovat kaikille tuttuja työvälineitä.