Etä-älyä kunnossapitoon

Koneiden ja laitteiden toimintatilan muutokset ovat mitattavia signaaleja, jotka voivat ennakoida laitteen vikaantumista. Ajoissa saatu "varoitus" tulevasta vikaantumisesta mahdollistaa huoltotöiden keskittämisen ennalta suunniteltuihin huoltoseisokkeihin. Laitteiden toiminnan jatkuva seuraaminen tuottaa arvokasta historiatietoa, jota voidaan hyödyntää myös prosessin energiatehokkuuden parantamiseen.

A-Lab Oy:n laitteilla koneiden kuntoa voidaan seurata internetin läpi, jolloin tieto on kulloinkin vuorossa olevan päivystäjän ulottuvilla. A-Log virtuaalivalvomoon voidaan rakentaa myös algoritmejä ja raja-arvoja, joiden ylityksestä tai muusta epänormaalista toiminnasta saadaan hälytys.