Vesistöjen monitorointi

Vesistöjen tilan seuranta on perinteisin menetelmin hankalaa, koska näytteenottopaikat sijaitsevat kaukana toisistaan. Online-mittaukset helpottavat vesistön yleistilan seuraamista, koska jatkuvatoimiset automaattiset mittaukset saavat kiinni myös hetkelliset muutokset. Automaattisen seurannan ansiosta mittaustapahtumakohtainen kustannus laskee dramaattisesti ja tietoa on näin mahdollista kerätä kattavasti. Kaikki kerätty data välittyy internet-palvelimelle, jonka sisältämä tieto on aina käytettävissä ajasta ja paikasta riippumatta.