Varmuutta prosessin valvontaan

Monessa tapauksissa prosessin tiedonkeruu ja -siirto on perinteisin menetelmin kallista, epäkäytännöllistä tai jopa mahdoton toteuttaa.

A-Lab Oy:n kehittämät tiedonkeruutekniikat ovat käytännössä testattuja internet-telemetriaa hyödyntäviä tratkaisuja prossessien tiedonkeruuseen. Tekniikka mahdollistaa laitteiden seurannan ja ohjauksen etänä internetin välityksellä.

- Paikkaan perustuva päätöksenteko ei ole enää paikkaan sidottua.

A-Log prosessinseurantajärjestelmän ydin on internetissä sijaitseva tietokantapalvelin www.a-log.net, johon kaikki laitteiden keräämä tieto tallentuu. Näitä tietoja käyttäjä voi tarkastella PC:llä tai kännykällä milloin tahansa. Palvelimella olevia tietoja voidaan myös edelleen prosessoida ja siten tuottaa prosessin tilaa kuvaavia laskennallisia parametreja.

a-Log palvelu